అనుష్క పెళ్ళికి రెడీ నా! Archive

anushka marrige latest news

అనుష్క పెళ్ళికి రెడీ నా!

అనుష్క పెల్లిచేసుకోబోతుందని సినిమా వర్గాలు చెప్పుతున్నాయి , తను సినిమాలు చేస్తూ బిజీగ ఉండటం వల్ల అనుష్క పెళ్లిని పోస్ట్ పోన్ చేసుకుంటు వచ్చింది, కానీ అనుష్క ఫ్యామిలీ వాళ్ళు పట్టుపట్టడం తో తను నెక్స్ట్ ఇయర్ పెళ్ళికి రెడీ అన్నదని సినిమా వర్గాలు చెప్పుకుట్టున్నాయి , తన సినిమాలు రుద్రమ దేవి , బాహుబలి రెడీ కి …